BËHU DISTRIBUTOR

Ne si TIBO jemi një kompani e suksesshme në rritje të vazhdueshme me shumë pika distribucioni në të gjithë globin dhe jemi të hapur ndaj kërkesave për distributor.
Si një kompani që operon në fushën e IPTV duhet me patjetër të operojmë me teknologji të avancuar. Inovacioni rrjedh në gjakun tonë, ne përmirësohemi dhe sjellim krijime të reja dhe të dobishme duke ecur krahë për krahë me zhvillimet e fundit teknologjike në mënyre që të jemi kompetitiv në treg. Ne ofrojmë shërbim të shkëlqyer dhe superior, me vlera Premium për të gjithë klientët tanë.

Ne jemi në kërkim të bashkëpunëtorëve që përqafojnë standartet më të larta të integritetit në të gjitha veprimet, kurdoherë.

Dërgoni Kërkesën tuaj duke aplikuar në modulin në vijim dhe nëse jeni në standartet e duhura, ne do t’iu mundësojmë një bashkëpunim unik me TIBO.

Ju mirëpresim!