Alex de Stampa është arkitekti francez i cili ka projektuar burgun-anije të “Panama Papers”.