Rregullorja e Shorteut

2021-11-09T13:22:29+01:00November 9th, 2021||

Rregullorja e Shorteut të organizuar nga kompania TiBO shpk nga data  07/11/2021 deri në 24/12/2021 dhe shpallja  e fituesve datë 26/12/2021 në Sheshin “Nënë Tereza”. Shoqëria Tibo sh.p.k. kërkon t’ju parashtrojë projektin për Shorteun TiBO, përmes të cilit dëshiron të informojë abonentët ekzistues dhe potencial, se përmes një abonimi ose ri-abonimi të përmuajshëm, 3 mujor, 6 mujor [...]

Çfarë ndodh kur një pagesë nuk bëhet?

2020-06-04T07:43:49+02:00June 4th, 2020||

Pagesa juaj mund të ketë dështuar për një numër arsyesh. Fillimisht duhet të kontrolloni nëse karta juaj është ende e vlefshme ose nëse balanca është ok. Ju mund të azhurnoni detajet tuaja të faturimit tek "PLANI PAGESAVE". Shërbimi juaj do të pezullohet deri në momentin që do të kryhet një pagesë e suksesshme.

Can i reverse a transaction?

2020-06-04T07:41:48+02:00June 4th, 2020||

If you choose to cancel the service, this will be effective for the following month, not for the coherent one giving you the opportunity to view the programming till the end of the month for which you made the payment. Also you can not claim a refund for the period for which you have activated the service. [...]