Po, shërbimi mobile TV funksionon me internet 3G/4G, por ne ju sugjerojmë të përdorni WiFi në mënyrë që të mos konsumoni paketën e operatorit tuaj telefonik.