Po, TiBO mobile TV mundësohet për Iphone dhe Ipad me sistem operativ IOS 8 e sipër.

  • Aplikacioni TiBO mobile TV shkarkohet FALAS nga APP Store.
  • Nëse nuk e keni bërë ende abonimin e shërbimit mobile TV, atëherë abonohuni online në www.tibo.tv/bli ose në pikat e distributorëve tanë.
  • Të dhënat e abonimit Mobile TV “Përdorues” dhe “Fjalëkalim” do t’ju dërgohen me SMS.