Po. Shërbimi mobile TV mundësohët edhe për disa telefona Blackberry me sistem operativ Android. Telefonat Blackberry mund të variojnë për nga madhësia dhe formati i ekranit, çka mund të ndikojë në cilësinë e perceptuar të videos.

  • Nëse nuk e keni bërë ende abonimin e shërbimit mobile TV, atëherë abonohuni online në www.tibo.tv/bli ose në pikat e distributorëve tanë.
  • Të dhënat e abonimit mobile TV “Përdorues” dhe “Fjalëkalim” do t’ju dërgohen me SMS.