PO, ju duhet të keni patjetër akses në internet, qoftë WiFi apo 3G/4G POR këshillohet lidhje me WI-Fi për të evituar konsumin e paketës individuale të internetit.