• Box ATV387 Quad Core Box
  • Kabëll HDMI
  • Manual përdorimi shqip
  • Karikues
  • Telekomandë manuale
  • Telekomandë me mouse dhe tastierë