Replay TV është shërbimi më i ri i shtuar në Live TV. Replay TV vë në dispozicion të klientëve TiBO regjistrimin e programacionit të një jave për kanalet më të mira, pa pagesë ekstra.