Pagesat automatike mund të kryhen nëpërmjet kartës së kreditit ose llogarisë tuaj bankare.