TiBO TV i jep mundësinë të gjithë klientëve të rinj për të provuar pajisjen TiBO Android Box dhe shërbimet e TiBO TV me të drejtë kthimi pa komision për 10 ditë.

Për çdo anulim brenda 10 ditëve nga data e aktivizimit duhet të plotësohen këto pika:

  • Klienti/distributori duhet të argumentojë arsyen e anulimit të abonimit.
  • Kosto e transportit për kthimin e pajisjes merret përsipër nga klienti.
  • TiBO TV nuk merr përsipër rimbursimin për kthimin e paketës me TiBO box pas 10 ditëve nga data e aktivizimit.
  • Oferta “I Kënaqur ose i Rimbursuar”, do të aplikohet për ri-abonuesit vetëm në rastet kur bëjnë ndërrimin e pajisjes së vjetër DualCore me pajisjet e reja TiBO Android Box.
  • Garancia e pajisjeve TiBO është 12 muaj nga data e blerjes.

KTHIMI

Të gjitha kthimet duhet të kryhen brenda 10 (dhjetë) ditëve nga data e blerjes. Të gjithë artikujt e kthyer duhet të jenë në gjendje të re dhe të papërdorura, me të gjitha etiketat dhe pjesët përbërëse origjinale të bashkëngjitura.

PROCESI I KTHIMIT

Për të kthyer një artikull/ shërbim, ju lutemi dërgoni me e-mail në shërbimin e klientit TiBO [info@tibo.tv] brenda afatit të parashikuar më sipër dhe do të merrni një Forme Zyrtare Kthimi (CRRF). Pas plotësimit me të dhëna të sakta të një CRRF,] stafit të TiBO i nevojiten 7 (shtatë) ditë pune për shqyrtimin dhe kthimin e përgjigjes.

Kujdes:

  • Është përgjegjësia juaj plotësimi i CRRF me të dhëna të sakta pasi në të kundërt, kërkesa juaj do të klasifikohet e pavlefshme dhe për rrjedhojë nuk do të trajtohet.

Në rast të kthimit të një artikulli, ne rekomandojmë që të përdorni një metodë gjurmuese (tracking number) për të dërguar postën tuaj.

  • Ju lutemi vini re, ju do të jeni përgjegjës për të gjitha tarifat e transportit të kthimit.

Rimbursimet
Pas marrjes së kthimit tuaj dhe inspektimit të gjendjes së artikullit tuaj, ne do të shqyrtojmë kërkesën tuaj brenda 7(shtatë) ditëve pune nga momenti i mbërritjes së artikullit pranë TiBO.

Në rast rimbursimi mund të duhen 48-72 orë për t’u shfaqur në deklaratën e kartës tuaj të kreditit, në varësi të kompanisë suaj të kartave të kreditit. Ne mund t’ju njoftojmë me e-mail kur kthimi juaj është përpunuar.

PËRJASHTIMET

Artikujt e mëposhtëm nuk mund të kthehen ose të këmbehen:

Artikujt e dëmtuar fizikisht dhe ose që i mungojnë pjesë përbërëse të tij apo paketimit të tij dhe ose i mungojnë etiketat dhe broshurat pjesë të paketimit.

PYETJE

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me politikën tonë të kthimit, ju lutemi na kontaktoni në:

Europë, Australi, Azi, Afrikë:

  1. (355) 44 31 4444 | Mob. (355) 676006767

SHBA, Kanada:

  1. (844) 842-6872 | Mob. (917) 775 5003 / (917) 775 5012

WhattsApp/Viber (+355) 68 908 2244

E-mail shërbimi ndaj klientit: info@tibo.tv