TiBO IPTV jep mundësinë të gjithë klientëve të rinj për të provuar pajisjen TiBO Android Box dhe shërbimet e TiBO IPTV me të drejtë kthimi pa komision për 10 ditë.

Për çdo anulim brenda 10 ditëve nga data e aktivizimit duhet të plotësohen këto pika:

  • Klienti/distributori duhet të argumentojë arsyen e anullimit të abonimit.
  • Kosto e transportit për kthimin e pajisjes merret përsipër nga klienti.
  • TiBO IPTV nuk merr përsipër rimbursimin për kthimin e paketës me TiBO box pas 10 ditëve nga data e aktivizimit.
  • Oferta “I Kënaqur ose i Rimbursuar”, do të aplikohet për ri-abonuesit vetëm në rastet kur bëjnë ndërrimin e pajisjes së vjetër DualCore me pajisjet e reja TiBO Android Box.
  • Garancia e pajisjeve TiBO është 12 muaj nga data e blerjes.