• Kërkon TV me hyrje HDMI
  • Për lidhje me internet WiFi preferohet Router WiFi me suport N por pranohet edhe G.