Klientët që kanë ende boxin DualCore (atë pa antenë), kur të riabonohen, do t’u kërkohet të ndërrojnë boxin e vjetër DualCore me boxet reja TiBO.

  • Nëse riabonohesh në një paketë 12 mujore, përfiton ndërrim e pajisjes së vjetër FALAS, duke paguar vetëm koston e aktivizimit prej €20, për kalimin e të dhënave nga sitemi i vjetër në sistemin e ri të shërbimeve.
  • Nëse ke një abonim aktiv dhe dëshiron vetëm të ndërrosh boxin pa u riabonuar, kosto për ndërrimin e boxit është €60.