Të gjitha blerjet do të procesohen dhe dërgohen nga TiBO maksimalisht për 7 ditë pune.

Porositë e bëra gjatë fundjavave ose në ditët e festave zyrtare do të procesohen në ditën pasardhëse të punës.

Shenim: Në raste të veçanta të paparashikuara, porositë mund të vonojnë përtej 7 ditëve.