Ju mund të zgjidhni lidhjen me Ethernet apo me Wi-Fi:

  • Hyni tek “Aplikacione” / “Applications” në menu-në kryesore.
  • Zgjidhni “Konfigurime” / “Settings”.
  • Nëse doni të bëni lidhje me kabllo, tek “Ethernet” zgjidhni “ON”
  • Nëse doni të bëni lidhje me WI-FI, tek “Wi-Fi” zgjidhni “ON”, pastaj gjeni rrjetin tuaj Wi-Fi dhe vendosni fjalëkalimin përkatës.
  • Aktivizimi i pajisjes përfundoi.

Vëmendje: Që të përdorni shërbimet e TiBO Box duhet të keni patjetër Internet të qëndrueshëm mbi 3 Mgbs.