Pagesat e përsëritura mund të kryhen në televizorët LG dhe Vestel (Toshiba, Hitachi, Panasonic, etj ) ose në boxin TiBO QuadCore.

  • Zgjidhni planin tarifor dhe me anë të një celulari skanoni kodin QR që ju shfaqet në televizor.
  • Plotësoni të gjitha të dhënat e kërkuara të Përfituesit dhe klikoni butonin “Dërgo”.
  • Prisni që t’ju vijë në e-mail tuaj aktivizimi i paketës përkatëse me “User – Fjalëkalim” për t’u loguar në aplikacionin “TiBO TV”.