Blerësi rezervon të drejtën të tërhiqet në çdo kohë nga plani i pagesave të përsëritura duke e anuluar shërbimin për periudhën e abonimit vijues.

Për të anuluar një pagesë të përsëritur:

  1. Hyni tek “PLANI PAGESAVE” dhe zgjidhni pagesën e përsëritur që dëshironi të anuloni.
  2. Klikoni Anuloni Pagesën e përsëritur dhe konfirmoni që dëshironi të anuloni.

Kujdes: Anulimi duhet të bëhet përpara datës së pagesës për periudhën pasardhëse.