Për të hapur programet në platformën TiBO, së pari ju duhet të bëni Log in.

  • Në menu-në kryesore përzgjidh Log in (hyrje).
  • Vendos Përdoruesin dhe Fjalëkalimin tënd.

Kujdes! Nëse kur ndizni TiBO dhe ju shfaqet në ekran “Identifikimi jo i suksesshëm” bëni Log out.
Sugjerim: Bëni Log Out sa herë doni të merrni TIBO-n dhe ta shikoni diku tjetër.