Hapni kanalin që doni të vendosni Favorite.
Shtypni butonin OK dhe shenjoni (ticket) kuadratin Favorite. Tashmë kanali i përzgjedhur shtohet në listën e kanaleve Favorite.