• Në menunë kryesore përzgjidh “Personale” dhe shtyp OK.
  • Në tabelën e shfaqur përzgjidh “Të rritur” dhe kliko OK.
  • Trego ose Fshih kanalet dhe videot Adult me opsionet PO ose JO.