Si të testojme linjën e internetit?

2019-10-10T18:37:39+02:00October 10th, 2019||

90 % e klientëve që kontaktojnë "Kujdesin e Klientit TiBO" zbulojnë se kanë problem me shërbimin internetit. Për çdo problem në lidhje me cilësinë e transmetimit, sugjerojmë të testoni më parë internetin që ushqen box-it tuaj TiBO. Ju mund të testoni lidhjen tuaj të internetit përmes TiBO box në 2 nivele: "Testimi i rrjetit" i cili kontrollon [...]

Si bëhet aktivizimi i internetit në pajisje?

2019-10-10T18:35:46+02:00October 10th, 2019||

Ju mund të zgjidhni lidhjen me Ethernet apo me Wi-Fi: Hyni tek "Aplikacione" / "Applications" në menu-në kryesore. Zgjidhni "Konfigurime" / "Settings". Nëse doni të bëni lidhje me kabllo, tek "Ethernet" zgjidhni "ON" Nëse doni të bëni lidhje me WI-FI, tek "Wi-Fi" zgjidhni "ON", pastaj gjeni rrjetin tuaj Wi-Fi dhe vendosni fjalëkalimin përkatës. Aktivizimi i pajisjes përfundoi. [...]

Si të bëj LOG IN dhe LOG OUT?

2019-10-10T18:32:57+02:00October 10th, 2019||

Për të hapur programet në platformën TiBO, së pari ju duhet të bëni Log in. Në menu-në kryesore përzgjidh Log in (hyrje). Vendos Përdoruesin dhe Fjalëkalimin tënd. Kujdes! Nëse kur ndizni TiBO dhe ju shfaqet në ekran "Identifikimi jo i suksesshëm" bëni Log out. Sugjerim: Bëni Log Out sa herë doni të merrni TIBO-n dhe ta shikoni [...]

Si bëhet lidhja fizike e TiBO Box me televizorin?

2019-10-10T18:32:14+02:00October 10th, 2019||

TiBO box vjen në paketim me telekomandën interaktive, kabllon HDMI, ushqyesin dhe manualin e përdorimit. Lidhni TiBO box me Televizorin nëpërmjet kabllos HDMI. Lidhni TiBO box me rrymën elektrike nëpërmjet ushqyesin. Lidhni TiBO box me internetin. Sapo keni kryer lidhjen fizike të pajisjes dhe në ekran do ju shfaqet menu-ja kryesore. Tek menuja Log in (Hyrje) Aktivizoni [...]