Përse të zgjedh TiBO IPTV?

2019-10-10T18:25:16+02:00October 10th, 2019||

TiBO nëpërmjet IPTV shkon përtej televizionit tradicional. TiBO nuk ofron vetëm ritransmetimin e kanaleve televizive por edhe shndërrimin e televizorit në një kompjuter. Nuk kërkon antenë tokësore apo parabolë satelitore. TiBO është IPTV "over the top", pra nuk ju kushtëzon në zgjedhjen e kompanisë së internetit. Kudo që të ndodheni me banim, në çfarëdo kontinenti, mjafton të [...]

Si funksionon IPTV?

2019-10-10T18:23:06+02:00October 10th, 2019||

IPTV është një sistem shumë i thjeshtë në përdorim i cili nuk kërkon asistencë teknike. Për transmetimin e kanaleve dhe programeve nëpërmjet IPTV, kërkohet një internet me shpejtësi +3 Mbps dhe pa limit.

Çfarë është IPTV/OTT?

2019-10-10T18:20:06+02:00October 10th, 2019||

“Platforma IPTV/OTT“: është infrastruktura teknike e ofruar nga TiBO, që përfshin ri-transmetimin e kanaleve televizive kombëtare dhe/ose ndërkombëtare, Video On Demand, Multivizion , Catchup, e shumë të tjera.