Rregullorja e Shorteut

2021-11-09T13:22:29+01:00November 9th, 2021||

Rregullorja e Shorteut të organizuar nga kompania TiBO shpk nga data  07/11/2021 deri në 24/12/2021 dhe shpallja  e fituesve datë 26/12/2021 në Sheshin “Nënë Tereza”. Shoqëria Tibo sh.p.k. kërkon t’ju parashtrojë projektin për Shorteun TiBO, përmes të cilit dëshiron të informojë abonentët ekzistues dhe potencial, se përmes një abonimi ose ri-abonimi të përmuajshëm, 3 mujor, 6 mujor [...]