Kushtet e Privatësisë të TiBO IPTV, sipas ligjit të ri evropian GDPR Përditësimi i fundit: Më 24 Maj 2018

2020-12-16T11:58:28+01:00October 19th, 2019||

Cili është qëllimi i këtij dokumenti? TiBO IPTV është e angazhuar për të mbrojtur privatësinë dhe sigurinë e informacionit personal të cilin marrim rreth jush. Ky njoftim rreth privatësisë, përshkruan mënyrën se si ne e mbledhim, përdorim dhe ruajmë Informacionin Personal rreth jush (p.sh. të dhënat mbi emrin, kontaktet, adresën, apo të dhënat e kartës së kreditit [...]