I kënaqur ose i rimbursuar

2019-10-19T18:32:58+02:00October 19th, 2019||

TiBO TV i jep mundësinë të gjithë klientëve të rinj për të provuar pajisjen TiBO Android Box dhe shërbimet e TiBO TV me të drejtë kthimi pa komision për 10 ditë. Për çdo anulim brenda 10 ditëve nga data e aktivizimit duhet të plotësohen këto pika: Klienti/distributori duhet të argumentojë arsyen e anulimit të abonimit. Kosto e [...]