I kënaqur ose i rimbursuar

2019-10-19T18:32:58+00:00October 19th, 2019||

TiBO IPTV jep mundësinë të gjithë klientëve të rinj për të provuar pajisjen TiBO Android Box dhe shërbimet e TiBO IPTV me të drejtë kthimi pa komision për 10 ditë.Për çdo anulim brenda 10 ditëve nga data e aktivizimit duhet të plotësohen këto pika:Klienti/distributori duhet të argumentojë arsyen e anullimit të abonimit.Kosto e transportit për kthimin e pajisjes [...]