Kopjimi është bërë një problem serioz në shtetin lindor të Biharit, ku të afërmit e nxënësve të klasës së 10-të ngjitën murin e shkollës dhe nga dritaret e klasave ju zgjatën fletët e kopjimit fëmijëve duke shkruar përgjigjet e testit brenda.

Fotografitë dhe videot që tregojnë prindërit, miqtë dhe të tjerët që ngjisin murin e shkollës janë bërë virale. Oficerët e policisë që qëndrojnë aty pranë vëzhguan të pafuqishëm.

Sipas ligjit kundër mashtrimit të Biharit, dhjetëra studentë të klasës së 12-të u dëbuan dhe prindërit e tyre u arrestuan muajin e kaluar për mashtrim në teste.

Shumë studentë në Indi braktisin shkollën sepse nuk arrijnë të kalojnë testet e vështira të klasës së 10 dhe 12.

Ekspertët e arsimit thonë se kopjimi është vetëm një nga simptomat e problemeve që prekin sistemin arsimor të Indisë, siç është edhe mungesa e mësuesve, theksi në mësimin e gjuhës së parë dhe infrastruktura e papërshtatshme shkollore.

Një studim i fundit nga Fondacioni Arsimit Pratham tregoi se vetëm 48% e nxënësve të klasës së pestë mund të lexonin një libër të klasës së dytë.

“Sipas raporteve që kemi marrë, ka pasur ankesa për mashtrime në shumë vende, veçanërisht në zonat rurale,” P.K. Sahi, ministri i arsimit i Bihar, u tha gazetarëve. “A është kjo vetëm përgjegjësi e qeverisë? A është e mundur që qeveria të zhvillojë teste të drejta pa mbështetje të publikut? Ju na thoni çfarë mund të bëjë qeveria për të ndaluar kopjimet nëse prindërit dhe të afërmit nuk janë të gatshëm të bashkëpunojnë? ”

Autoritetet dëbuan gati 500 studentë nga testet, sipas raporteve të mediave lokale.