Mendon se të gjitha abonimet televizive janë njësoj?! 

Provo TiBO IPTV tani. Me ne je i KËNAQUR ose i RIMBURSUAR plotësisht.

Shiko spotin e ofertave

Zgjidh mes paketave të abonimit TiBO për TV
Shijo magjinë e televizionit me kanalet e platformës Digitalb, eventet e SuperSport si dhe shërbimet Video on Demand & Catchup TV dhe shumë të tjera përmes paketave të abonimit Platinium, Gold dhe Familja Plus.

platinium-3-muaj.jpg familja-+.jpg gold-12-muaj.jpg platinium-12-muaj.jpg
BLI TANI 
+200 kanale
BLI TANI 
+130 kanale
BLI TANI 
+180 kanale
BLI TANI 
+200 kanale

 

 

Shënime mbi ofertat

 Garancia e pajisjes TiBO box është 12 muaj nga data e blerjes.
 Për shitjet online në www.tibostore.com aplikohet edhe vlera e transportit 16 EUR
 Klientët ekzistues që duan të ndërrojnë pajisjen e vjetër Dualcore me pajisjen e re Quadcore duhet të bëjnë një prej riabonimeve më sipër dhe të paguajnë 50.00 EUR.
 Abonimi me TiBO box mund të anullohet brenda 10 ditëve nga data e aktivizimit  pa asnjë komision ekstra. Klienti/distributori duhet të argumentojë arsyen e anullimit të abonimit. Të gjitha kostot shtesë të transportit të pajisjes për kthim merret përsipër nga klienti. 
 TiBO IPTV nuk merr përsipër asnjë rimbursim për kthime apo anullime pas 10 ditëve nga data e aktivizimit. 
 
Çfarë përmbajnë paketat TiBO