Project Description

Të dëshpëruar për të paguar faturat dhe të zemëruar me jetën, tre të moshuar rrezikojnë gjithçka duke ndërmarrë një nismë të guximshme për të grabitur një bankë.