Project Description

Një vajzë rritet në një familje nomade me një nënë, e cila e mban veten për artiste dhe me një baba të alkoolizuar, i cili nxit imagjinatën e fëmijëve me shpresë si një shpërqendrim ndaj varfërisë së tyre.