Project Description

Ketri Surli dhe miqtë e tij duhet të ndalojnë kryetarin e bashkisë së qytetit nga shkatërrimi i shtëpive të tyre për të ndërtuar një park jofunksional.