Project Description

Një nënë në vështirësi, krijon një lidhje të veçantë me dadon e natës që ka punësuar për ta ndihmuar me foshnjën e saj të porsalindur.