Para së gjithash, le të përkufizojmë elegante.

Nga perspektiva e jashtme, me elegance unë mund të kuptoj

• Përdorimi i përsosur i gramatikës
• Aksent i përsosur vendas
• E folur si Mbretëresha e Anglisë
• E folur si një personazh në poezinë e Edgar Allan Poe

Çdo cilësim më sipër kërkon një lloj tjetër të përqendrimit dhe të praktikës.

Në vijim janë disa këshilla praktike për të gjithë ata që duan ti shtojnë elegancë nivelit të tyre gjuhësor në vend të huaj.

1) Modelet e ritmit dhe të zërit:
Dëgjoni folësit vendas me kujdes. Mësoni ngritjen dhe rënien e theksit mes fjalive. Kjo do të përmirësojë theksin tuaj.

2) Zanoret
Fokusohuni si prodhohen zanoret e gjuhës së huaj brenda në gojën tuaj. Kjo të bëjë një ndryshim të madh në mënyrën se si dëgjuesi vendas të kupton.

3) Bashkëtingëlloret
Kushtojini vëmendje të veçantë bashkëtingëlloreve.

4) Ndiqni programet televizive vendase
Kushtojini vëmendje emisioneve televizive. Dëgjoni se si të tjerët shqiptojnë fjalë në TV.

5) Alfabeti fonetik i shkronjave
Mësoni alfabetin fonetik dhe merrni një fjalor të gjuhës së huaj me simbole IPA

6) Bisedo me folësit e lindur në vendin e gjuhës së huaj
Praktika e rregullt është gjëja më e rëndësishme për përmirësimin e përvetësimit të theksit të përsosur.

7) Zgjidhni theksin tuaj
Zgjidhni theksin që dëshironi të jetë i juaji dhe përfshihu në tërësinë e burimeve të fjalëve që fliten në atë theks.

8) Lexojini vetes suaj me zë të lartë

Merrni alfabetin tuaj fonetik dhe fjalorin e Gjuhës së Huaj pranë jush dhe lexoni një libër me zë.

9) Këndoni disa këngë të njohura në gjuhën e huja

10) Dëgjo theksin formal të gjuhës së huaj në edicionet e lajmeve.

11) Imitoni një folës të atij vendi