KUSHTET DHE RREGULLAT E PJESËMARRJES NË LOJËN SHPERBLYESE TË ORGANIZUAR NGA  TiBO IPTV

Afati i organizimit të lojës shpërblyese 

Loja shpërblyese do të zgjasë 1 muaj, nga data 10 qershor 2019, deri me datë 10 korrik 2019.

Anëtarësimi dhe pjesëmarrja

Të drejtë pjesëmarrje në lojën shpërblyese kanë: të gjithë personat që bëjnë:

  1. LIKE faqen e TiBO IPTV në Facebook 
  2. TAG 3 miq në komentin e postimit më poshtë

PS: Bëni tag disa herë nga 3 persona të ndryshëm dhe çdo koment do të jetë i vlefshëm për pjesëmarrje në shorte.

Shpërblimet për pjesëmarrësit

Për personat e përzgjedhur do të jepen dhurata të ndryshme si:

  • 5 Abonime 12 muaj për TV (Smart TV ose me Boxin TiBO)
  • 10 Abonime 12 muaj për Mobile TV
  • 10 Abonime  1 muaj për MobileTV

Përzgjedhja e fituesve në Lojën Shpërblyese

Përzgjedhja e fituesve do të bëhët Live në faqen e TiBO IPTV në Facebook, më 15 korrik 2019, ora 12:00.