Zgjidhje ideale per institucionet shteterore - banner
Zgjidhje ideale per institucionet shteterore - banner mobile

ZGJIDHJE PËR INTERNETIN DHE RRJETET E INSTITUCIONEVE SHTETËRORE

Me shërbimin tonë ju përfitoni gamë të gjerë funksionesh të krijuara posaçërisht për institucionet shtetërore, duke përfshirë analizën e të dhënave në kohë reale, menaxhimin e sigurt të dokumenteve dhe mjetet efikase të komunikimit.

Efikasitet i përmirësuar

EFIKASITET I PËRMIRËSUAR

Lehtësim në operacionet dhe proceset, që të punoni në mënyrë më efikase dhe efektive.

Siguri e përmirësuar

SIGURI E PËRMIRËSUAR

Mbroni të dhënat dhe komunikimet e ndjeshme me lidhje dhe veçori të avancuara sigurie.

Komunikim i përmirësuar

KOMUNIKIM I PËRMIRËSUAR

Përmirësoni komunikimin midis departamenteve, agjencive dhe vendndodhjeve të ndryshme.

Shërbime më të mira

SHËRBIME MË TË MIRA

Ofroni shërbime më të mira për qytetarët, me akses më të shpejtë në informacion dhe shërbime.

Permiresoni jeten e qytetareve
Permiresoni jeten e qytetareve
Internet i shpejtë

INTERNET I SHPEJTË

Shpejtësi e lartë dhe e besueshme për të mbështetur operacionet dhe shërbimin tuaj.

Network

NETWORK

Aftësi të avancuara network dhe aftësi për t’u shkallëzuar sipas ndryshimit të nevojave.

Shërbim Cloud

SHËRBIM CLOUD

Përmbushni nevojat me shërbimet e shumta Cloud si storage, computing apo networking.

Suport i dedikuar

SUPORT I DEDIKUAR

Mbështetje gjithëpërfshirëse dhe mirëmbajtje për të siguruar ndihmën kur ju nevojitet.

SHËRBIMI YNË BESOHET NGA INSTITUCIONET NË TË GJITHË SHQIPËRINË