IPTV (Internet Protocol Television) është një sistem bashkëkohor i transmetimit të televizionit nëpërmjet internetit. Teknologjia mundëson një sërë shërbimesh dhe funksionalitetesh shtesë si Video on Demand, Catch up TV, Multivizion, Aplikacione etj.