Kushte të Përgjithshme për të përfituar shërbimet TiBO USA

2024-01-05T17:57:04+01:00January 30th, 2020||

Kushte të Përgjithshme për të përfituar shërbimet TIBO USA LLC. Shërbimet TIBO USA LLC ofrohen vetëm për qytetarët me kombësi shqiptare, si edhe për qytetar të huaj në vizitë ose rezident brenda territorit të Shqipërisë dhe Kosovës. / Awareness: TIBO USA LLC services are offered only to citizens of Albanian nationality, as well as to foreign citizens visiting [...]