Kushte të Përgjithshme për të përfituar shërbimet TiBO

2023-07-25T17:05:56+02:00January 30th, 2020||

Kushte të Përgjithshme për të përfituar shërbimet TIBO. Shërbimet TIBO ofrohen vetëm për qytetarët me kombësi shqiptare, si edhe për qytetar të huaj në vizitë ose rezident brenda territorit të Shqipërisë dhe Kosovës. / Awareness: TIBO services are offered only to citizens of Albanian nationality, as well as to foreign citizens visiting or residing within the territory [...]