Kushte të Përgjithshme për të përfituar shërbimet TiBO

2021-07-14T12:44:47+00:00January 30th, 2020||

Kushte të Përgjithshme për të përfituar shërbimet TiBO. Shërbimet TiBO ofrohen vetëm për qytetarët me kombësi shqiptare. / Awareness: TiBO services are offered to Albanian Nationality only. Në mënyrë që të pranosh shërbimet e TiBO duhet të kesh lidhje të qëndrueshme në internet pa u kushtëzuar në operatorin (ISP) ofrues të internetit. Abonenti, me pranimin e produkteve dhe shërbimeve [...]