Kushte të Përgjithshme për të përfituar shërbimet TiBO

2022-08-08T14:50:19+02:00January 30th, 2020||

Kushte të Përgjithshme për të përfituar shërbimet TIBO. Shërbimet TIBO ofrohen vetëm për qytetarët me kombësi shqiptare. / Awareness: TiBO services are offered to Albanian Nationality only. Ju si qytetarë me kombësi shqiptare mund të përdorni/aksesoni aplikacionet dhe përmbajtjen e TIBO brenda vendit në të cilin keni krijuar llogarinë tuaj dhe vetëm në vendet gjeografike ku ne [...]