Si mund të gjej një program në TiBO Replay TV?

2019-10-10T18:41:31+02:00October 10th, 2019||

Mjafton të hapni kanailin, klikoni butonin OK dhe të shkoni tek ikona e shigjetës që rrotullohet prapa. Me Replay Tv ju mund të zgjidhni çfarëdo programi të transmetuar në këto kanale, maksimumi 7 ditë në të kaluarën, dhe ta rishikoni atë si një program on demand me të gjitha alternativat: stop/ shko mbrapa / shko përpara. Ju duhet [...]

Çfarë është TiBO Replay TV?

2019-10-10T18:41:08+02:00October 10th, 2019||

Replay TV është shërbimi më i ri i shtuar në Live TV. Replay TV vë në dispozicion të klientëve TiBO regjistrimin e programacionit të një jave për kanalet më të mira, pa pagesë ekstra.